Tillbaka

bro.jpg

Vikariat 1:e biståndshandläggare LSS och Socialpsykiatri

Uddevalla kommun, Socialtjänsten

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 57 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.

I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.

Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet!

Beskrivning

IFO sektion vuxen och funktionshinder är en del av Socialtjänstens avdelning Individ och
familjeomsorg. IFO består av sektionen för barn och unga samt sektionen för vuxen och funktionshinder.

Inom sektion vuxen och funktionshinder finns tre enheter: enheten för biståndsbedömning SoL, enheten för biståndsbedömning missbruk samt socialpsykiatri och LSS. Sektionen leds av sektionschef samt tre enhetschefer. Inom administrationen finns reception/administration, avgiftshandläggning och färdtjänst.

Vi söker en vikarierande 1:e biståndshandläggare  till enheten för  socialpsykiatri och LSS. Inom området LSS handläggs även barn och ungdomsärenden LSS. Inom sektionen kommer det att finnas fyra 1:e biståndshandläggare/socialsekreterare. 

Sektionens mål med verksamheten är att leverera rätt verksamhet, i rätt tid, i rätt omfattning, till rätt kostnad och till en god kvalitet. Vi arbetar med att tillgodose de flesta behov genom 
hemmaplanslösningar i  samverkan med utförarverksamheter. Individen är i fokus och vi tillgodoser samordnade och gränsöverskridande insatser.

Arbetsuppgifter

Uppdraget för 1:e biståndshandläggare LSS och Socialpsykiatri SoL är att leda och fördela det dagliga arbetet på enheten.

1:e ansvarar för handläggarträffar och enskilt metodstöd i handläggningsprocessen till biståndshandläggare LSS och socialsekreterare Socialpsykiatri SoL.

1:e utvecklar och upprätthåller handläggningsrutiner samt bevakar rådande rättspraxis från förvaltningsdomstolarna tillsammans med biståndshandläggare och socialsekreterare.

Deltar i samverkan med socialtjänstens utförande verksamheter  samt stödjande i processen  boendekedja inom LSS. Deltagande i uppdraget att insatser för den enskilde sker på hemmaplan.

1:e Biståndshandläggare inom sektionen ersätter övriga 1:ar vid frånvaro.

Kvalifikationer

Socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
God  samarbetsförmåga. Erfarenhet av myndighetsutövning inom området SoL och LSS samt erfarenhet av arbetsledande ställning. God kännedom och intresse för lagstiftningarna SoL och LSS.

Villkor

Vikariat under ordinarie befattningshavares tjänstledighet, dock längst tom 2022-12-31

B Körkort

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uddevalla
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/435
Kontakt
  • Annikki Norén, 0522-696000
Facklig företrädare
  • Nås via kommunens växel, 0522-696000
Publicerat 2021-11-16
Sista ansökningsdag 2021-12-05