Barn och utbildning

Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Jobba med oss inom barn- och utbildningsförvaltningen!
Här hanterar vi frågor som barnomsorgsplaceringar, val till grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen och all administration runt dessa skolformer. Dessutom arbetar förvaltningen med skolskjutsar, inackorderingsbidrag, resursfördelning och andra ekonomiska frågor. Gymnasiekontoret har även hand om antagningen till gymnasieutbildningarna i Uddevalla, Lysekil, Orust och Tanum.

Barn och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att erbjuda

• Förskola
• Pedagogisk omsorg
• Fritidshem
• Grundskola
• Gymnasieskola
• Särskoleverksamhet
• Vuxenutbildning

Barn och utbildningsförvaltningen är uppdelad i ett förvaltningskontor och fyra verksamhetskontor - förskolekontor, grundskolekontor, gymnasiekontor och vuxenutbildning. Förvaltningskontoret utgör ett övergripande stöd i frågor som rör ekonomi, personal, lokaler, juridik och kvalitetsutveckling för barn och utbildningsförvaltningen. På förvaltningskontoret sker även nämndadministrationen och en stor del av den centrala administrationens arbete är knutet till nämndens ärendehantering. Även lärarlyftet administreras på förvaltningskontoret.

Vill du jobba som vikarie på förskolan i Uddevalla kommun?

Här får du göra skillnad i barns vardag. Som vikarie ska du kunna rycka in med kort varsel när någon i den ordinarie personalen är borta eller verksamheten behöver extra personal. Det kan även handla om längre vikariat, till exempel under semestrar och ledigheter.

Det är bemanningsenheten som har hand om vikarieverksamheten inom socialtjänsten och förskolan. Du söker korttidsvikariat under lediga jobb inom förskolan.

Lediga jobb hos Barn- och utbildning

Lärare i matte och/eller NO till Ramnerödsskolan 7-9

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-15


Skolsköterska Uddevalla gymnasieskola

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-05


Specialpedagog, inriktning utvecklingsstörning

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-08


Lärare i Matematik och NO

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-01


Vikarie, vårdlärare till Vård- och omsorgsprogrammet, Östrabo 1

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-01


Lärare 4-9 till Källan -särskild undervisningsgrupp sv eng ma

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-09-30


Skolpsykolog

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-06


Sektionschef

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-09-30


Gymnasielärare i matematik och naturkunskap

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-09-24


Vikariat Ljungskileskolan - Fritidspedagog alt lärare i fritidshemmet

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-09-30


Lärarassistent till Industritekniska programmet på Östrabo Y

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-08


Yrkeslärare till mekanikerutbildning

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-09-24


Rektor Linneaskolan

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-09-26


Rektor Forshällaskolan

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-09-26