Tillbaka

Trädgårdsingenjör, enheten gata- och parkförvaltning

Uddevalla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.

I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.

Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet!

Vår verksamhet

Vårt mål är att bygga en effektiv samhällsbyggnadsprocess genom en tydlig struktur, effektiva processer i alla led samt arbeta med ständigt förbättringsarbete för att vara med och driva samhällsutvecklingen

Arbetsuppgifter

Vår duktiga trädgårdsingenjör är föräldraledig och vi behöver en vikarie.

Trädgårdsingenjören verkar för en god och väl förvaltad stads- och landskapsmiljö samt bidrar i arbetet med miljö- och naturvårdsplanering.

Planerar och beställer underhålls- och investeringsåtgärder för parker, lekplatser och grönytor inom tilldelad investeringsbudget och tar fram underlag och planer för information och beslut i budgetprocessen. Upprättar, följer upp och kommunicerar planer och underlag utifrån Översiktsplanen och andra styrande dokument.

Beställarrollen innebär att planera, följa upp och utvärdera projekt utförda av entreprenörer och andra. Du finner det självklart att vara delaktig i budgetarbetet samt att löpande följa upp budget och resultat i dina projekt.

Handläggning av ärenden och remisser inom arbetsområdet, tjänsteskrivelser till nämnd samt hantering av ärenden via kommunens ärendehanteringssystem, email och telefon är naturliga delar av tjänsten.

Trädgårdsingenjören har rollen som sakkunnig inom grön gestaltning i möten och diskussioner med andra enheter, förvaltningar och bolag i samband med tidiga skeden, bygglovsremisser och framtagande av tjänsteutlåtanden, projektplaner och projektredovisningar.


Fungerar som enhetens ansikte utåt för frågor och synpunkter när det gäller kommunens parker och grönytor i offentlig miljö. Trädgårdsingenjören följer utvecklingen inom branschen och svarar på skrivelser från allmänhet, andra förvaltningar och bolag.

Fungerar som kontakt med föreningsliv och initiativtagare som främjar en grönare mer social hållbar stad.

Krav

Du ska ha en landskapsingenjörsexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Tre års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter är meriterande.

 

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uddevalla
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/259
Kontakt
  • Anders Ramqvist, 0522-696329
Publicerat 2021-10-13
Sista ansökningsdag 2021-11-10

Sök jobbet