Tillbaka

Specialpedagog till Grundsärskolan Källdal

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.

I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.

Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet!

Beskrivning

Hösten 2020 flyttade vi in i den nybyggda Källdalsskolan år F-6. Tillsammans med grundskolan skapar vi en ny fantastisk skola för ALLA. Skolan utmärker sig med en fullskalig idrottshall, danssal, NO-sal, bildsal och egen sal för hemkunskap. I huset finns arbetsrum för personal. Förutom skolan finns det fritidsgård och filial till stadsbiblioteket i Kultur och fritids regi. En del av skolan är särskilt anpassad för elever som läser ämnesområden och där finns bland annat ADL-kök, motorikrum och sinnesrum. Skolan har en hög andel behöriga och engagerade pedagoger som tillsammans med våra stödassistenter arbetar för att eleverna skall trivas och utvecklas så långt möjligt. Vi tar ett gemensamt ansvar för vår verksamhet och våra elever. Samarbete, kollegialt lärande och en drivkraft att vidareutveckla vår verksamhet kännetecknar skolan.

Vilka är verksamhetens mål?

Kommunövergripande samt för enheten specifika mål som omfattar ökad måluppfyllelse samt trygghet och studiero.

Vilka mål arbetar befattningsinnehavaren mot inom ramen för verksamhetens mål och vilka ansvarsområden har hon/han?

Grundsärskolan Källdal söker en specialpedagog med utbildning och erfarenhet av särskola.

Vilka arbetsuppgifter ingår för att uppfylla de mål befattningsinnehavaren har?

Du kommer vara en del av skolans elevhälsoteam och arbeta verksamhetsutvecklande på såväl enhetsnivå som i grundsärskola i Uddevalla kommun. Du kommer att ha nära samarbete med rektor, övrig elevhälsa, lärare, stödassistenter samt andra myndigheter och instanser.
I arbetet ingår dokumentation och arbete med utredningar och åtgärdsprogram.
Du förväntas ha en aktiv roll i det systematiska kvalitetsarbetet.
Det kan komma att ingå vissa ledningsuppdrag.

Kravspecifikation

Specialpedagogexamen
Erfarenhet av arbete i särskolan är meriterande och stort värde sätts vid personlig lämplighet.
Du är väl förtrogen i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd, åtgärdsprogram och mål och bedömning.
Du har god organisationsförmåga och är tydlig i din kommunikation.
Du har god förmåga att leda såväl medarbetare som elevens lärande och arbetar aktivt för att göra verksamheten utmanande och intressant.
Du har vana att arbeta kompensatoriskt t.ex. med bilder och tecken som stöd.
Du har kunskap och intresse för utvecklingsarbete inom didaktik, pedagogik och formativ bedömning. Som person är du lugn, har ett gott humör och en stor portion tålamod. Du har kunskap, intresse och engagemang och har förmåga att ta egna initiativ. Du arbetar självständigt, är flexibel och lösningsfokuserad.

Vilka övriga krav bör ställas?

Specialpedagogutbildning.

Kompetenser

Självständighet
Initiativtagande
Självgående
Flexibel
Stabil
Samarbetsförmåga
Relationsskapande
Muntlig kommunikation
Ledarskap
Tydlig
Strategisk
Omdöme
Beslutsam
Strukturerad
Kvalitetsmedveten
Kreativ
Specialistkunskap
Problemlösande analysförmåga
Mål och resultatorienterad
Pedagogisk insikt
Helhetssyn

Övrigt

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uddevalla
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/393
Kontakt
  • Louise Eriksson, 0522-697203
Publicerat 2021-10-20
Sista ansökningsdag 2021-11-03