Tillbaka

Speciallärare inriktning utvecklingsstörning

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.

I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.

Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet!

Beskrivning

Hösten 2020 flyttade vi in i den nybyggda Källdalsskolan. Särskolan ligger i C-huset där lokalerna är extra anpassade för elever som läser ämnesområden.

Tillsammans med grundskolan skapar vi en ny fantastisk skola för ALLA. Skolan utmärker sig med en fullskalig idrottshall, danssal, NO-sal, bildsal och egen sal för hemkunskap. I huset finns arbetsrum för personal. Förutom skolan finns det fritidsgård och filial till stadsbiblioteket i Kultur och fritids regi. En del av skolan är särskilt anpassad för elever som läser ämnesområden och där finns bland annat ADLkök, motorikrum och sinnesrum. Skolan har en hög andel behöriga och engagerade pedagoger som tillsammans med våra stödassistenter arbetar för att eleverna skall trivas och utvecklas så långt möjligt. Vi tar ett gemensamt ansvar för vår verksamhet och våra barn. Samarbete, kollegialt lärande och en drivkraft att vidareutveckla vår verksamhet kännetecknar skolan.

Verksamhetens mål

Vi arbetar utifrån Läroplanens mål och de styrdokument som finns. Vårt systematiska kvalitetsarbete har fikus på de övergripande målen ökad måluppfyllelse och trygghet och studiero. På enheten utvecklar vi bl.a. arbetet med: DELAKTIGHET i samarbete med SPSM LÄS- OCH SKRIVPLAN utifrån kommunens plan för Grundskolan

Vilka mål arbetar befattningsinnehavaren mot inom ramen för verksamhetens mål och vilka ansvarsområden har hon/han?

Grundsärskolans kursplan ämnen och ämnesområden. Klasslärare

Arbetsuppgifter

Du kommer ingå i ett arbetslag med lärare och stödassistenter. Tillsammans med andra lärare kommer du arbeta aktivt med skolans Systematiska Kvalitets Arbete, SKA. Vi önskar en speciallärare med inriktning särskola, gärna med erfarenhet av arbete med elever som läst enligt särskolans kursplaner. Vi vill också att du speglar läroplanens värdegrund med ett gott förhållningssätt. Du är flexibel och lösningsfokuserad, initiativtagande och kreativ, tydlig och strukturerad samt skapar engagemang och delaktighet. Du skall vara serviceinriktad med fokus på samarbete med kollegor, vårdnadshavare och elever. Du är en god ledare med tydlighet i kommunikation samt har en god organisationsförmåga. Vi ser gärna att du är kunnig i tecken som stöd och TAKK och har vana att arbeta med bildstöd.

Kravspecifikation

Legitimation Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning eller Lärerlegitimation med inriktning tidig läsinlärning och grundskolans tidiga åldrar och intresse av att läsa in behörigheten till speciallärare.

Vilka övriga krav bör ställas?

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Kompetenser

Självständighet
Initiativtagande
Självgående
Flexibel
Stabil
Samarbetsförmåga
Relationsskapande
Ledarskap
Tydlig
Strukturerad
Kvalitetsmedveten
Kreativ
Problemlösande analysförmåga
Språklig analytisk förmåga
Mål och resultatorienterad
Pedagogisk insikt
Helhetssyn

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 210809
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uddevalla
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/172
Kontakt
  • Louise Eriksson, 0522-697203
Publicerat 2021-04-23
Sista ansökningsdag 2021-05-07