Tillbaka

Förskollärare gemensam rekrytering

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.

I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.

Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet!

Vilka är verksamhetens mål?

Systematisk kvalitetsutveckling med barns lek och lärande i fokus.
Utveckla barns kreativitet och lärande.

Arbeta för en likvärdig förskola och lärande för hållbar utveckling.

Vilka mål arbetar befattningsinnehavaren mot inom ramen för verksamhetens mål och vilka ansvarsområden har hon/han?

Inom Uddevalla kommunala förskola så arbetar vi utifrån målområdena språkutvecklande arbetssätt samt trygghet och studiero. I Skollagen krävs legitimerade förskollärare för att bedriva undervisning i förskolan. Du har ett förhållningssätt som genomsyras av läroplanens värdegrunds och demokratiuppdrag. 

Vilka arbetsuppgifter ingår för att uppfylla de mål befattningsinnehavaren har?

Du har god kunskap om läroplanens olika områden och erfarenhet av att använda pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att belysa och medvetandegöra barns lärande. Du tror på det kompetenta barnet och möter barnet där det befinner sig.
Du har goda kunskaper i det systematiska kvalitetsarbetet (SKA). Det är meriterande att ha kunskaper inom tecken som stöd (TAKK).

Kravspecifikation

Förskollärarutbildning/Lärare med inriktning yngre barn med särskild kompetens inom ämnesområdet förskolan.

Vilka övriga krav bör ställas?

Förutom utbildning lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor såsom samarbets- och ledarskapsförmågor. Du har ett förhållningssätt präglat av professionalitet, flexibilitet och samarbetsförmåga.

Kompetenser

Flexibel
Stabil
Samarbetsförmåga
Relationsskapande
Kvalitetsmedveten
Kreativ
Mål och resultatorienterad
Pedagogisk insikt
Helhetssyn

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enl överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uddevalla
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/377
Kontakt
  • Johanna Almqvist Uddén, 0522-69 66 64
  • Rose-Marie Kinnander Johannisson, 0522-695189
  • Linda Malmström, 0522-69 51 25
Publicerat 2021-10-19
Sista ansökningsdag 2021-11-02