Tillbaka
Logo

Enhetschef för räddningspersonal i beredskap (RiB)

Trygghet –Säkerhet- Omtanke

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän är ett kommunalförbund bestående av räddningstjänsterna i Munkedal, Lysekil och Uddevalla kommun. Kommunerna har tillsammans ca 82 000 invånare.
Förbundets uppdrag är att stödja de människor som lever, verkar och vistas i medlemskommunerna. I första hand innebär detta förebyggande insatser i syfte att öka förmågan hos den enskilde att förhindra olyckor eller begränsa följderna av olyckor.
Vidare skall förbundet på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande insatser.

Beskrivning

En av våra viktigaste uppgifter är att öka säkerhet och förebygga olyckor. Som hjälp i detta arbete har förbundet inom den operativa avdelningen ca 140 RiB-anställda som är fördelade på 7 stationer inom vårt geografiska område. Vi vill nu utöka vår verksamhet med en ny tjänst som skall ansvara för RiB-organisationen.

Som enhetschef för RiB-organisationen är du första linjens chef  och direkt underställd den operativa chefen. I chefsrollen ansvar du för medarbetare, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet inom enhetens område. Du driver och utvecklar arbetet, skapar forum för delaktighet, dialog och samverkan samt följer upp aktiviteter och ser till att enheten arbetar utifrån uppsatta verksamhetsmål enligt vårt handlingsprogram. RiB-organisationen står inför spännande utmaningar därför är omvärldsbevakning, innovation och nytänkande ledord för dig. Vidare också säkerställande av kompetenspåfyllnad i form av nyrekrytering och kompetensutveckling.

Som person har du lätt för att samarbeta och se möjligheter till förbättringar för både den egna verksamheten, dina medarbetare och kommuninvånarna. Du har förmågan att kunna agera situationsanpassat och trivs med att arbeta målinriktat och att åstadkomma resultat. Då dina medarbetare till största del finns på RiB-stationerna förväntas det av dig att du är verksam i hela förbundet och är delaktig i stationernas arbete.

Vem är du?

Du är professionell, ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga i mötet med andra människor. Ett tydligt ledarskap och en god kommunikativ förmåga är viktiga egenskaper. Som person har du fallenhet för att engagera och inspirera din omgivning på väg mot verksamhetens mål.

Du har tidigare arbetat som chef eller arbetsledare och har god inblick i räddningstjänstens verksamhetsområde. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Villkor

Arbetstiden är flexibel och i huvudsak förlagd till dagtid men kvälls- och helgarbete förekommer.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uddevalla
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/369
Kontakt
  • Mikael Svantesson, 010-1615560
Sista ansökningsdag 2021-11-14

Sök jobbet