Lediga tjänster

Korttidsvikarier/månadsanställda vikarier sökes till Bemanningsenheten

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-12-12


Specialpedagog till Grundsärskolan Källdal

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-11-03


Leg Sjuksköterska Välfärdsteknik

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-11-01


Förskollärare gemensam rekrytering

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-11-02


Yrkeslärare till yrkesförarutbildning lastbil

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-31


Inköpare- centrala 2st

Uddevalla kommun, Kommunledningskontoret, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-31


Yrkeslärare till yrkesförarutbildning persontrafik

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-29


Verksamhetspedagog 1 tillsvidareanställning och 1 vikariat

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-11-04


Korttidsvikarie inom förskolor 2021

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-11-14


Trädgårdsingenjör, enheten gata- och parkförvaltning

Uddevalla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-11-10


Två 1:e socialsekreterare - Försörjningsstöd

Uddevalla kommun, Kommunledningskontoret, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-11-07


Leg. Sjuksköterskor till Uddevalla Kommun, Timvikarier

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-11-30


Socialsekreterare- Enheten för Barn och Unga

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-11-07


Enhetschef för räddningspersonal i beredskap (RiB)

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, , Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-11-14


Korttidsvikarie som fritidsledare/assistent sökes till Bemanningsenheten

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-11-12


IT pedagog Uddevalla Gymnasieskola

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-25


Vikariat som Badvärd hos Walkesborgsbadet

Uddevalla kommun, Kultur och Fritid, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-11-07


Stödpedagog

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-11-10


Brandingenjör/Brandinspektör

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, , Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-24


Enhetschef IFO sektion vuxen myndighetsutövning Missbruk

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-31


Gatuingenjör, enheten Gatu- och parkförvaltning

Uddevalla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-24


Skolpsykolog

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-11-01