Socialtjänsten

Socialtjänsten bedriver en bred verksamhet och ansvarar för omsorg för äldre och funktionshindrade samt stöd och rådgivning till barn, ungdomar och vuxna. Socialtjänstens personal har tystnadsplikt och ska följa sekretesslagen.
Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Insatserna ska utgå från varje individs behov, resurser och förutsättningar.

Socialtjänstens organisation har fyra avdelningar, där varje avdelning leds av en avdelningschef.

• Administrativa avdelningen
• Avdelningen för individ- och familjeomsorg
• Avdelningen för social omsorg
• Avdelningen för hälso- och sjukvård

Vill du jobba som vikarie på socialtjänsten i Uddevalla kommun?

Här får du göra skillnad i vuxnas vardag. Som vikarie ska du kunna rycka in med kort varsel när någon i den ordinarie personalen är borta eller verksamheten behöver extra personal. Det kan även handla om längre vikariat, till exempel under semestrar och ledigheter.

Det är bemanningsenheten som har hand om vikarieverksamheten inom socialtjänsten och förskolan. Du söker korttidsvikariat under lediga jobb inom förskolan.

Inom socialtjänsten kan du bland annat jobba inom:
• Vård- och omsorgsboenden
• Hemtjänst/boendestöd
• Trygghetslarm eller nattpatrull
• Gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning
• Personlig assistans
• Socialpsykiatri, med mera

Välkommen med din ansökan!

Möt våra medarbetare

 

Sofia Karlsson

Stödpedagog

(Klicka för mer information)

Pia Dafgård

Enhetschef

(Klicka för mer information)

Viktor Miller

Socialsekreterare

(Klicka för mer information)

Igor Marjanovic

Fältsekreterare

(Klicka för mer information)

Lediga jobb hos socialtjänsten

Verksamhetspedagog

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-08-22


Enhetschef Bemanningsenheten

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-08-20


Behandlingsassistenter till Fyrens träningsboende

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-08-15


Enhetschef Socialpsykiatri

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-08-22


Kurator, heltid till Kriscentrum

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-08-06


Kurator, heltid till Vingen skyddat boende

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-08-06


Psykiatrisjuksköterska dagtid

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-08-22


Stödpedagoger

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-07-31


Enhetschef Hälso och sjukvård

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-08-20


Leg. Sjuksköterska med placering natt

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-08-15