Vi har över 5000 medarbetare fördelat på cirka 200 yrken. Detta gör oss inte bara till den största arbetsgivaren i Uddevalla, utan även den arbetsgivare som erbjuder flest valmöjligheter för dig som vill börja jobba här. Alla som jobbar här utgör skillnad för våra medborgare på riktigt och utför vad vi vill kalla Sveriges Viktigaste Jobb!

Vill du utvecklas med oss?
Som medarbetare hos Uddevalla kommun är du med och bidrar till att ge en god samhällsservice till våra medborgare, du är med och utvecklar Uddevalla kommun – Med liv och lust helt enkelt.

Vår vision och värdegrund

Vår vision – Uddevalla hjärtat i Bohuslän Liv, Lust och Läge ger livskvalitet

Uddevalla kommuns vision är att medborgare såväl som våra medarbetare ska må bra, vara stolta och ha framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och sin omgivning. Vi tror på att mångfald och jämställdhet bidrar till att utveckla ett hållbart samhälle både ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Vår värdegrund – I mötet med medborgarna och varandra

Med vår värdegrund beskriver vi hur vi beter oss i mötet med våra kollegor, kunder, kommuninvånare och brukare. Värdegrunden består av Öppenhet, respekt och professionalitet och det är den kulturen som vi vill ska genomsyra all vår verksamhet.

Öppenhet
Vi är öppna och ger ett gott bemötande som kännetecknas av engagemang, tillgänglighet och likvärdighet

Respekt
Vi tar hänsyn till människors lika värde och är måna om att ge ett jämlikt och respektfullt bemötande och en likvärdig service.

Professionalitet
Vi har kunskap och kompetens och vårt bemötande präglas av professionalitet som bidrar till rättssäkerhet

Vad är du intresserad av? 

Vårt hållbarhetsarbete – För ett hållbart samhälle

Uddevalla kommun arbetar tillsammans med Övriga Sverige och hela världens för att nå en hållbar utveckling till 2030. I kommunens strategiska plan ingår FN:s globala mål och Agenda 2030 som en övergripande strategi, hållbar utveckling ska vara vägledande i alla beslut i kommunen. Det innebär en ständig strävan efter att tillämpa de globala miljömålen och Agenda 2030. Gemensamt arbetar vi för att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Fossilfritt Uddevalla 2030

Sen 2010 är Uddevalla kommun Fairtradediplomaterad, kommunen är också ISO 14001 certifierad. Detta innebär att kommunen blir granska av externa miljörevisorer vad gäller hur vi arbetar med miljöfrågor i organisationen. Nu är ett viktigt mål för Uddevalla kommun att bli ett fossilfritt Uddevalla 2030.

Vilket jobb passar dig? 

 

Sveriges viktigaste jobb

Hur är det att jobba hos oss?

Vi vill kunna ge tillbaka till våra medarbetare genom att erbjuda ett arbete där du känner delaktighet, arbetsglädje och stolthet varje dag du går till jobbet. I ett led av att bidra till ett hållbart arbetsliv har vi förmåner med ett hälsofrämjande fokus.

För att bidra till ett mer hållbart arbetsliv har vi förmåner med ett hälsofrämjande fokus, de ska underlätta våra medarbetare och ge dem förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Förutom utveckling i det dagliga arbetet handlar det om goda anställningsvillkor som möjlighet till flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och gratis tillgång till våra gym ute i våra verksamheter.

Jämställdhet och mångfald – En självklarhet

Alla våra arbetsplatser präglas av inkludering och vi erbjuder alla samma möjligheter oavsett anställningsform, kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck. Vi tar vara på våra medarbetares kompetenser och erbjuder dem möjlighet att växa och utvecklas i sina yrkesgrupper.

Möt våra medarbetare

Sofia Karlsson

Stödpedagog

(Klicka för mer information)

Markus står framför en vit vägg, han har röda kockkläder som det står Uddevalla kommun på

Markus Johansson

Köksmästare

(Klicka för mer information)

Joel Thölix

Planarkitekt

(Klicka för mer information)

Pia Dafgård

Enhetschef

(Klicka för mer information)

Viktor Miller

Socialsekreterare

(Klicka för mer information)

Frida Läckström

Teamledare

(Klicka för mer information)

Igor Marjanovic

Fältsekreterare

(Klicka för mer information)

Viktoria Paulsson

IT-utvecklare

(Klicka för mer information)

Henrik Andersson

Processledare

(Klicka för mer information)

Lediga jobb hos oss

Leg. Arbetsterapeut

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-06-12


Leg. Fysioterapeut

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-06-12


Lärare i fritidshem/fritidspedagog, KÄLLDALSSKOLAN start ht 22

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-06-02


Glada och kreativa undersköterskor sökes!

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-06-19


Studie- och yrkesvägledare grundskolan

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-06-03


Vikariat som fiolpedagog på 60%

Uddevalla kommun, Kultur och Fritid, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-06-23


Kock Agnebergsgymnasiet

Uddevalla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-05-31


Lärare F-3 Sandersdalsskolan F-3

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-06-10


Lärare 4-6 KÄLLDALSSKOLAN start ht 22

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-05-31


Norgårdenskolan 7-9 söker lärare i tyska

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-06-06


Stödassistent till Daglig verksamhet

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-06-05


Engagerade undersköterskor sökes till äldreomsorgen

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-06-12


Norgårdenskolan 7-9 söker lärare i Matematik och NO

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-06-03


Speciallärare, Västerskolan 7-9

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-06-03


Socialsekreterare - Utredningsenheten barn och unga

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-06-06


Specialpedagog Östrabo Y Uddevalla gymnasieskola

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-05-31


Förbundschef/Räddningschef Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, , Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-06-06


Rektor Bygg-och anläggning samt VVS-fastighetsprogrammet

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-05-29


Speciallärare inriktning matematik Linnéaskolan 7-9

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Ljungskile
Sista ansökningsdatum 2022-05-27


Pigg undersköterska sökes till nattvikariat

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-05-31


Enhetschef Idrottsanläggningar

Uddevalla kommun, Kultur och Fritid, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-05-24


Speciallärare/Lärare 4-6, Äsperödsskolan

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-06-03


Lärare 4-6, Sommarhemsskolan F-6

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-05-24


Semestervikarie som biståndshandläggare LSS och SoL

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-05-22


Enhetschef Hemtjänst natt och larm

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-05-29


Familjehemssekreterare

Uddevalla kommun, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-06-10


Speciallärare inriktning utvecklingsstörning med ev. förstelärarskap

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-06-03


Stödassistent natt

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-05-29


Finsktalande undersköterskor till nytänkande äldreomsorg

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-06-05


Rosenhälls vård- och omsorgsboende söker undersköterskor

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-05-22


Lärare i idrott & Hälsa och annat ämne till Sommarhemsskolan 7-9

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-06-02


Lärare i MA/NO till Sommarhemsskolan 7-9, möjlighet till förstelärartjänst!

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-06-02


Norgårdenskolan 7-9 söker lärare i Idrott och annat ämne

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-06-03


Lärare till åk 4-6 Bokenäs skola

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-05-26


Dalabergsskolan Lärare åk 1-3

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-05-22


Dalabergsskolan Lärare Slöjd åk 3-6

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-05-22


Behandlingssekreterare, Fenix boende- och behandingsverksamhet

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-05-24


Förskollärare/lärare år F-3 Hovhultskolan

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-05-22


Walkesborgsbadet söker receptionist

Uddevalla kommun, Kultur och Fritid, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-05-29


Lärare till Mottagningsenheten Bryggan

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-06-03


Stödpedagog

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-05-22


Stödassistent

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-05-22


Lärare åk 4 Ljungskileskolan

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-06-07


Sjuksköterskor till Vård-och Omsorgsboende

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-06-05


Leg. Sjuksköterska Hemsjukvården i Uddevalla Kommun

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-06-05


Modersmålslärare och studiehandledare i Ukrainska

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-08-15


Vi behöver dig nu och /eller i sommar inom social omsorg 2022

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2022-06-30


Spontantansökan

Finns det ingen ledig tjänst som passar just idag? Välkommen att skicka in en spontanansökan till oss!

 

 

kommunen@uddevalla.se

Telefon: 0522-69 60 00

Röststyrd växel: 0522-69 70 00