Vi har över 5000 medarbetare fördelat på cirka 200 yrken. Detta gör oss inte bara till den största arbetsgivaren i Uddevalla, utan även den arbetsgivare som erbjuder flest valmöjligheter för dig som vill börja jobba här. Alla som jobbar här utgör skillnad för våra medborgare på riktigt och utför vad vi vill kalla Sveriges Viktigaste Jobb!

Vill du utvecklas med oss?
Som medarbetare hos Uddevalla kommun är du med och bidrar till att ge en god samhällsservice till våra medborgare, du är med och utvecklar Uddevalla kommun – Med liv och lust helt enkelt.

Vår vision och värdegrund

Vår vision – Uddevalla hjärtat i Bohuslän Liv, Lust och Läge ger livskvalitet

Uddevalla kommuns vision är att medborgare såväl som våra medarbetare ska må bra, vara stolta och ha framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och sin omgivning. Vi tror på att mångfald och jämställdhet bidrar till att utveckla ett hållbart samhälle både ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Vår värdegrund – I mötet med medborgarna och varandra

Med vår värdegrund beskriver vi hur vi beter oss i mötet med våra kollegor, kunder, kommuninvånare och brukare. Värdegrunden består av Öppenhet, respekt och professionalitet och det är den kulturen som vi vill ska genomsyra all vår verksamhet.

Öppenhet
Vi är öppna och ger ett gott bemötande som kännetecknas av engagemang, tillgänglighet och likvärdighet

Respekt
Vi tar hänsyn till människors lika värde och är måna om att ge ett jämlikt och respektfullt bemötande och en likvärdig service.

Professionalitet
Vi har kunskap och kompetens och vårt bemötande präglas av professionalitet som bidrar till rättssäkerhet

Vad är du intresserad av? 

Vårt hållbarhetsarbete – För ett hållbart samhälle

Uddevalla kommun arbetar tillsammans med Övriga Sverige och hela världens för att nå en hållbar utveckling till 2030. I kommunens strategiska plan ingår FN:s globala mål och Agenda 2030 som en övergripande strategi, hållbar utveckling ska vara vägledande i alla beslut i kommunen. Det innebär en ständig strävan efter att tillämpa de globala miljömålen och Agenda 2030. Gemensamt arbetar vi för att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Fossilfritt Uddevalla 2030

Sen 2010 är Uddevalla kommun Fairtradediplomaterad, kommunen är också ISO 14001 certifierad. Detta innebär att kommunen blir granska av externa miljörevisorer vad gäller hur vi arbetar med miljöfrågor i organisationen. Nu är ett viktigt mål för Uddevalla kommun att bli ett fossilfritt Uddevalla 2030.

Vilket jobb passar dig? 

 

Sveriges viktigaste jobb

Hur är det att jobba hos oss?

Vi vill kunna ge tillbaka till våra medarbetare genom att erbjuda ett arbete där du känner delaktighet, arbetsglädje och stolthet varje dag du går till jobbet. I ett led av att bidra till ett hållbart arbetsliv har vi förmåner med ett hälsofrämjande fokus.

För att bidra till ett mer hållbart arbetsliv har vi förmåner med ett hälsofrämjande fokus, de ska underlätta våra medarbetare och ge dem förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Förutom utveckling i det dagliga arbetet handlar det om goda anställningsvillkor som möjlighet till flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och gratis tillgång till våra gym ute i våra verksamheter.

Jämställdhet och mångfald – En självklarhet

Alla våra arbetsplatser präglas av inkludering och vi erbjuder alla samma möjligheter oavsett anställningsform, kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck. Vi tar vara på våra medarbetares kompetenser och erbjuder dem möjlighet att växa och utvecklas i sina yrkesgrupper.

Möt våra medarbetare

Sofia Karlsson

Stödpedagog

(Klicka för mer information)

Markus står framför en vit vägg, han har röda kockkläder som det står Uddevalla kommun på

Markus Johansson

Köksmästare

(Klicka för mer information)

Joel Thölix

Planarkitekt

(Klicka för mer information)

Pia Dafgård

Enhetschef

(Klicka för mer information)

Viktor Miller

Socialsekreterare

(Klicka för mer information)

Frida Läckström

Teamledare

(Klicka för mer information)

Igor Marjanovic

Fältsekreterare

(Klicka för mer information)

Viktoria Paulsson

IT-utvecklare

(Klicka för mer information)

Henrik Andersson

Processledare

(Klicka för mer information)

Lediga jobb hos oss

Enhetschef

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-10


Gatuingenjör, enheten Gatu- och parkförvaltning

Uddevalla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-24


Lärare i matte och/eller NO till Ramnerödsskolan 7-9

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-15


Skolsköterska Uddevalla gymnasieskola

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-05


Leg. Arbetsterapeut

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-11


Ekonomiadministratör

Uddevalla kommun, Kommunledningskontoret, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-09-27


Specialpedagog, inriktning utvecklingsstörning

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-08


Lärare i Matematik och NO

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-01


Vikarie, vårdlärare till Vård- och omsorgsprogrammet, Östrabo 1

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-01


Lärare 4-9 till Källan -särskild undervisningsgrupp sv eng ma

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-09-30


Granskare till Samverkande överförmyndare

Uddevalla kommun, Kommunledningskontoret, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-09-30


HR-Partner, 1 tillsvidare och 1 vikariat

Uddevalla kommun, Kommunledningskontoret, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-03


Skolpsykolog

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-06


Sektionschef

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-09-30


Arbetshandledare

Uddevalla kommun, Kommunledningskontoret, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-09-28


Gymnasielärare i matematik och naturkunskap

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-09-24


Vikariat Ljungskileskolan - Fritidspedagog alt lärare i fritidshemmet

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-09-30


Lärarassistent till Industritekniska programmet på Östrabo Y

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-08


Leg. Sjuksköterska med placering natt

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-07


Leg. Sjuksköterskor till Uddevalla Kommun

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-05


Socialsekreterare samt vikarierande socialsekreterare

Uddevalla kommun, Kommunledningskontoret, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-09-26


Yrkeslärare till mekanikerutbildning

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-09-24


Rektor Linneaskolan

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-09-26


Rektor Forshällaskolan

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-09-26


Badvärd (Timvikarie) till Walkesborgsbadet

Uddevalla kommun, Kultur och Fritid, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-09-24


Miljöinspektör med inriktning hälsoskydd

Uddevalla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-10-03


Engagerade och drivna Kockar sökes som timvikarier till Måltidsservice

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Sista ansökningsdatum 2021-09-30


Spontantansökan

Finns det ingen ledig tjänst som passar just idag? Välkommen att skicka in en spontanansökan till oss!

 

 

kommunen@uddevalla.se

Telefon: 0522-69 60 00

Röststyrd växel: 0522-69 70 00